تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داد

سایر حوزه ها

تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر بهداشت به منظور بررسی آخرین وضعیت ایشان تشکیل جلسه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تیم پزشکی بررسی وضعیت آیت الله مهدوی کنی دقایقی پیش با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، علیرضا مرندی وزیر اسبق بهداشت و علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی کشور و فرزند آیت الله مهدوی کنی در محل بیمارستان بهمن تشکیل شد.

بر اساس آخرین اخبار وضعیت آیت الله مهدوی کنی به نسبت روز گذشته بهتر عنوان شده است.