یكشنبه انتخابات هیأت رئیسه كمیسیون اقتصادی برگزار می شود

مجلس

روز سه‌شنبه بررسی های پیرامون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس و رسیدگی به گزارش واصله به كمیسیون در ارتباط با مشكلات و مسائل كالاهای اساسی در كشور ادامه خواهد داشت.

روز یكشنبه انتخابات هیأت رئیسه كمیسیون اقتصادی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همچنین بررسی مسائل و موضوعات انتخاباتی در اتاق اصناف كه از سوی ریاست مجلس جهت رسیدگی ارجاع گردید، از دیگر برنامه های این کمیسیون در هفته آینده است.

روز سه‌شنبه نیز بررسی های پیرامون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع بررسی بندهای ارجاعی از صحن علنی مجلس و رسیدگی به گزارش واصله به كمیسیون در ارتباط با مشكلات و مسائل كالاهای اساسی در كشور ادامه خواهد داشت.

کد N319363