مشاهدات عيني غرضي از ١٥ خرداد ٤٢

15 خرداد, محمد غرضی

اما در ١٥ خرداد سال ٤٢ داستان متفاوت بود من به شخصه شاهد بودم كه فوج فوج مردم نقش زمين مي شدند و ملت به هيچ وجه عقب نشيني نكردند از صبح تا ظهر نبرد سنگين بين مردم با دست خالي و و نيروهاي شاه با اسلحه گرم ادامه داشت و من به شخصه هيچ عقبگردي از مردم را نديدم . بنده در آنروز مشغول جمع آوري پيكر هاي شهدا بودم.

55 آنلاین: سيد محمد غرضي در ياد داشتي به مشاهدات خود و تحليلهايش از ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ مي پردازد.

احساس وظيفه مي كنم كه مشاهدات خود را در مورد ٤ واقعه ٣٠ تير ١٣٣١ ، ٢٨ مرداد ١٣٣٢، اول بهمن ١٣٤٠ و ١٥ خرداد ١٣٤٢ را به عرض عزيزانم برسانم
روز ٣٠ تير ماه ١٣٣١ به يمن همبستگي آيت الله كاشاني و و دكتر مصدق مردم يكپارچه وارد ميدان شدند و ٦٩ شهيد دادند  بعد از ظهر همان روز قوام السلطنه از نخست وزيري خلع گرديد و مصدق به حكومت باز گشت.  
با اختلافاتي كه بين مصدق و كاشاني توسط نيروهاي داخلي و خارجي بوجود آمد و علي الخصوص خيانت حزب توده ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢ بوجود آمد كه  سر انجامش را همه مي دانيم
در اول بهمن سال سال ٤٠ كه بين نخست وزير اميني و شاه اختلاف گسترده تر شده بود گارد سلطنتي شاه وارد دانشگاه تهران شد و گارد سلطنتي با ضرب وشتم شديد مقاومت دانشجويان را از بين برد
اما در ١٥ خرداد سال  داستان متفاوت بود   من به شخصه شاهد بودم كه فوج فوج مردم نقش زمين مي شدند و ملت به هيچ وجه عقب نشيني نكردند  از صبح تا ظهر نبرد سنگين بين مردم با دست خالي و و نيروهاي شاه با اسلحه گرم  ادامه داشت و من به شخصه هيچ عقبگردي از مردم را نديدم .  بنده در آنروز مشغول جمع آوري پيكر هاي شهدا بودم
ارتشبد حسين فردوست در خاطراتش گفته كه اگر در ١٥ خرداد سال ٤٢ درگيري ها تا بعد از ظهر ادامه پيدا كرده بود شاه از ايران فرار كرده بود
خدا اين عنايت را به من كرده است در نبرد هاي مختلفي حضور داشته باشم وليكن هيچ كجا مانند مقاومت مردم در روز ١٥ خرداد را نديدم حتي با وجود اينكه فرماندهي نيروهاي مسلح شاه بر عهده ٤ افسر آمريكايي بود در آنروز من مطمئن شدم حكومت شاه ساقط شدني است و به لطف خدا اين اتفاق در ٢٢ بهمن ١٣٥٧ روي داد
اراده مردم در ١٥ خرداد سال ١٣٤٢ اراده نظاميان را از بين برد  خوشا به حال جواناني كه آنروز را ساختند تا ٢٢ بهمن شكوفا شود
گفت عزيز فاطمه    نيست زه مرگ واهمه    تا به تنم توان بود      ظلم و ستم نمي كشم

اين بخشي ازشعار مردم غيور و شهداي آنروز است
يادشان گرامي و راهشان پر رهرو باد
کد N319270