صائب عریقات رژیم صهیونیستی را به پیگرد قانونی تهدید کرد

رژیم صهیونیستی

تهران-ایرنا- ˈصائب عریقاتˈ رئیس گروه مذاکره سازمان آژادیبخش فلسطین روز پنجشنبه اعلام کرد،اگر اسرائیل اقدامات تنبیهی علیه دولت جدید وحدت ملی حماس و فتح اعمال کند، فلسطینی ها این رژیم را به خاطر ارتکاب جرایم جنگی و اقدامات نژادپرستانه در عرصه حقوق بین الملل تحت پیگیرد قرار می دهند.

روزنامه صهیونیستی ˈجروزالم پستˈ به نقل از عریقات افزود، سازمان آزادیبخش فلسطین با به جریان انداختن 15 معاهده و کنوانسیون بین المللی امضا شده از سوی ˈمحمود عباسˈ رئیس حکومت خودگردان فلسطین می تواند این کار را انجام دهد.

عریقات به روزنامه نگاران و دیپلمات هایی که به همراه وی به منطقه ای در کرانه باختری سفر کردند، گفت: ˈاز دولت اسرائیل می خواهیم از این اقدامات تنبیهی اجتناب کند. اگر آنها به اقدامات تنبیهی ادامه دهند، ما واکنش نشان می دهیم.ˈ

کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی روز دوشنبه بدون اعلام ماهیت اقدامات تنبیهی، از موافقت ˈبنیامین نتانیاهوˈ با اعمال تحریم های بیشتر علیه حکومت خودگردان فلسطین خبر داد.

عریقات تصریح کرد: ˈما این هشدار را به اسرائیل می دهیم که اقدامات آنها را در عرصه حقوق بین الملل پیگیری خواهیم کرد.ˈ

وی گفت، فلسطینی ها به کشورهای عضو کنوانسیون ژنو که رسیدگی به جرایم جنگی یکی از بندهای آن است، نامه خواهند نوشت و از آنها خواهند خواست به وظیفه خود در قبال این قدرت اشغالگر، ظلم و جنایاتی که علیه مردم فلسطن در کرانه باختری، قدس شرقی و غزه مرتکب شد، عمل کنند. فکر می کنم که اسرائیلی و کارشناسان حقوقی اش می دانند که منظور چیست.ˈ

رژیم صهیونیستی در هفته های گذشته از فتح خواست با حماس به عنوان یک سازمان تروریستی که متعهد به نابودی اسرائیل است، دست دوستی و اتحاد ندهد.

عریقات از دولت جدید وحدت ملی به عنوان عامل پایان دادن به درگیری های هفت ساله بین فتح و حماس دفاع کرد و گفت، به اعتقاد من، کرانه باختری، عزه و قدس شرقی، منطقه ای واحد هستند و ما متعهد به حفظ یک حکومت، یک دولت، یک سلاح و حاکمیت قانون هستیم. جامعه بین المللی و فلسطینی ها از تشکیل این دولت جدید استقبال کردند.

رسانام** 1088**1566
کد N319176