دستور ویژه وزیر بهداشت به تیم پزشکی آیت الله مهدوی کنی

آیت الله مهدوی کنی

وزیر بهداشت به کادر بیمارستانی و پزشکی دستور داد رسیدگی های دقیق،سریع و کامل برای آیت الله مهدوی کنی صورت گیرد.

به گزارش آفتاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت؛،در پی انتقال آیت الله مهدوی کنی به بیمارستان، سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کادر درمانی بیمارستان محل بستری وی دستور داد رسیدگی های دقیق،سریع و کامل برای بهبودی آیت الله مهدوی کنی صورت گیرد.
کد N318923