فرزند آیت‌الله مهدوی کنی در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع):

برای پدرم دعا کنید

سیاست داخلی

وضعیت قلبی آیت‌الله بی‌ثبات است

فرزند آیت الله مهدوی کنی ضمن درخواست عدم تجمع در مقابل بیمارستان گفت: وضعیت قلبی آیت الله مهدوی کنی بی ثبات است.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سعید مهدوی کنی فرزوند رییس مجلس خبرگان پس از خروج از بیمارستان محل بستری پدر، با حضور در جمع دانشجویان امام صادق (ع) که مقابل آن بیمارستان تجمع کردند، گفت: بر اساس آخرین اظهارات پزشکان معالج، وضعیت قلبی آیت الله مهدوی کنی بی ثبات است.

وی از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) تقاضا کرد تا با حضور در مسجد این دانشگاه، برای سلامتی ایشان دعا و از تجمع در محوطه بیمارستان خودداری کنند.

کد N318779