گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سوریه/36

73 درصد از مردم سوریه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند

انتخابات سوریه

کمیته عالی قضایی انتخابات ریاست جمهوری سوریه با اعلام بیانیه ای اعلام کرد:از 15 میلیون و 840 هزار و 575 نفر که در انتخابات واجد شرایط رای دادن بودند تعداد 11 میلیون و 634 هزار و 412 نفر رای داده اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، کمیته عالی قضایی انتخابات ریاست جمهوری سوریه با اعلام بیانیه ای اعلام کرد:از 15 میلیون و 840 هزار و 575 نفر که در انتخابات واجد شرایط رای دادن بودند تعداد 11 میلیون و 634 هزار و 412 نفر رای داده اند.

بنابراین گزارش، میزان مشارکت مردم سوریه در انتخابات 73.42 درصد بوده است.

میزان آرای باطله نیز 3.8 درصد بوده است.