آیت الله مهدوی کنی در بیمارستان بستری شد

آیت الله مهدوی کنی دو ساعت پس از شرکت در مراسم ارتحال حضرت امام خمینی (ره) دچار عارضه قلبی شد.ایشان هم اکنون در بیمارستان بستری هستند.

کد N318632