حمایت قاطع کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از برنامه هسته ای ایران

ایران,شورای حکام

وین - ایرنا - کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با صدور بیانیه ای که در نشست روز چهارشنبه شورای حکام قرائت شد،حمایت قاطع خود را از برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

به گزارش ایرنا،در این بیانیه که از سوی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس این گروه در نشست شورای حکام خوانده شد، بر حق اولیه و غیر قابل انکار همه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز،بدون هر گونه تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی مربوطه،تاکید شده است.

در بیانیه کشورهای عدم تعهد تاکید شده است: هیچ موردی نباید به گونه ای تفسیر شود که منجر به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز شود.

این بیانیه تاکید دارد: انتخاب ها و تصمیمات کشورها، شامل موارد (مربوط به) جمهوری اسلامی ایران، در زمینه استفـاده های صـلح آمیز از فناوری هسته ای و سیـاستهای چـرخه سـوخت می باید محترم شمرده شوند.

جنبش عدم تعهد در این بیانیه همچنین از همکاری مستمر بین آژانس و ایران همانگونه که در آخرین گزارش مدیرکل ذکر شده، استقبال کرده و از اینکه مدیر کل بار دیگر بیان داشته که آژانس قادر بوده است به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اظهار شده در ایران در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از این تاسیسات که مواد هسته ای به طور عرفی استفاده می شود، ادامه دهد، ابراز خرسندی کرد.

جنبش عدم تعهد در بیانیه خود همچنین از اجرای هفت اقدام عملی توسط ایران پیرو سند ˈچهار چوب برای همکاریˈ که در تاریخ 11 نوامبر 2013 بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس موافقت شده بود و مطابق آن، آژانس و ایران توافق کردند همکاری و گفت و گوی خود را برای فراهم کردن اطمینان درخصوص ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران از طریق حل و فصل همه موضوعات باقی مانده ای که تاکنون توسط آژانس حل و فصل نشده، تقویت کنند، استقبال کرده است.

در این بیانیه همچنین از توافق حاصل شده بین ایران و آژانس در تاریخ 20 مه 2014 در تهران در مورد پنج اقدام عملی ذیل که باید تا تاریخ 25 اوت 2014 توسط ایران اجرا گردد، استقبال شده و این موضوع که طبق گزارش آژانس، این توافق گامی دیگر به جلو می باشد، مورد توجه قرار گرفته است.

جنبش عدم تعهد در این بیانیه بار دیگر تاکید کرده است که دیپلماسی و گفت و گو و نیز مذاکرات محتوایی بدون پیش شرط بین طرفهای ذیربط باید تنها روشهایی باقی بمانند که از طریق آنها یک راه حل فراگیر و پایدار برای موضوع هسته ای ایران قابل دستیابی است.

اروپام** 1701**1479
کد N318456