مقام پارلمان نیجریه در گفتگو با مهر:

بوکو حرام پایگاهی در بین مردم ندارد/ نجات دختران ربوده شده اولویت اصلی دولت نیجریه