ظریف در همایش «امام خمینی(ره)؛ منادی اعتدال و وحدت»:

گفتمان امام، گفتمان خودباوری است

سیاست داخلی

اعتدال زاییده خود باوری است/ افراد ترسو به تندروی روی می‌آورند/ از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید شکستن فضای ایران هراسی و اسلام هراسی و امنیتی کردن ایران و اسلام است.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: اعتدال زاییده خودباوری است و تندروی نتیجه ترس است. افراد ترسو هستند که به تندروی روی می‌آورند.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمد جواد ظریف در همایش بین المللی «امام خمینی(ره)؛ منادی اعتدال و وحدت» که عصر امروز برگزار شد گفت: امروز دنیای ما، دنیای در تحولی است که امام خمینی(ره) بسیار زودتر از همه ما این تحول را شناختند.

وی با بیان اینکه در زمان امام هنوز این تحول بنیادین شکل کنونی را به خود نگرفته بود، اظهار کرد: در آن زمان، دنیا در جهانی دوقطبی دو ابر قدرت نظامی شکل گرفته بود و راه را برای حضور موثر بقیه کشورها تنگ و ناکارآمد کرده بود.

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: در آن مقطع کشورها مجبور بودند به یکی از دو ابر قدرت کشیده شوند و امام یک بعد جدید از قدرت را شناختند و به ما آموختند و مردم را توان بخشیدند تا در برابر این ابرقدرتها بایستند.

ظریف با بیان اینکه در دنیای در حال گذار امروز همگان از توان قدرت‌های کوچکتر برای عرض اندام سخن می‌گویند تصریح کرد: امروز خیلی دشوار نیست که یک فرد انسانی درجامعه جهانی موثر باشد. یک کشور بدون توان نظامی می‌تواند موثر باشد اما در زمان امام پذیرش این حرف خیلی دشوار بود.

وزیر امور خارجه با تاکید براینکه گفتمان اصیل امام، گفتمان خودباوری بود ابراز داشت: در عصری که همه مبهوت و در بند قدرتهای بزرگ بودند امام این گفتمان را برگزید که این گفتمان،گفتمانی ایرانی و اسلامی است.

وی با بیان اینکه امروز قدرت متکثر شده و تنها از قدرت نظامی یاد نمی کنند تاکید کرد: قدرت معنایی توانی جدی به جهان اسلام و ایران داده که اساس آن خودباوری است.

رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: اعتدال زاییده خودباوری است و تندروی نتیجه ترس است. افراد ترسو هستند که به تندروی روی می آورند افراط به معنای نگرانی از بروز واقعی توانمندی هاست آنجا که ترسوها نگران می شوند به افراط روی می آورند و آنهایی که به قدرت باور، امکانات و اندیشه خود اعتقاد دارند نیازی به خشونت،تندروی و حرکت غیر معقول نمی بینند.

ظریف با بیان اینکه در دیدگاه امام تفکر ناب اسلامی تبلور عینی داشت خاطر نشان کرد: این تبلور از یک خودباوری عمیق نشأت می گیرد که ما در جامعه بین المللی حضور پیدا کنیم.

وزیر امور خارجه در تشریح سیاست خارجی دولت یازدهم بیان کرد: اگر بخواهیم سیاست خارجی دولت یازدهم را خلاصه کنیم، همین خودباوری ناشی از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: مردم ایران درانتخابات سال گذشته با حضور عظیم در صحنه انتخابات نشان دادندکه با ید با این مردم با زبان تکریم سخن گفته شود و فشار و تحریم نمی تواند روحیه خودباوری و پیوند آنها با نظام را خدشه دار کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به حضور 73 درصدی مردم در انتخابات یادآور شد: قدرت اراده ملی را نشان داد واگر کشورهایی که سالها فشارهای مختلف را بر روی ایران تجربه کردند همگی به پای میز مذاکره حاضر می شوند به دلیل خودباوری مردم در صحنه انتخابات است.

ظریف با بیان اینکه حضور وحدت آفرین مردم و اعتدال آنها نشان داد که تلاشهای قدرتهای جهانی برای تصویر سازی علیه ایران و اسلام را می تواند یکباره نابودکند خاطر نشان کرد: این قدرت معنایی حاصل از اعتدال مردم منجر شد تا قدرتهای جهانی احساس کنند که در تسخیر قلبها و مغزها ناتوان بودند و باآن همه هزینه نظامی نفوذشان کاهش یافته است.

وزیرامور خارجه اسلام هراسی و ایران هراسی را دو پروژه اصلی صهیونیست ها برای جهان اسلام دانست و افزود: آنها می خواهند از این طریق در توان و نفوذ و تاثیر گذاری قدرت ملی و اسلامی خدشه ایجاد کنند وبه همین دلیل در راس سیاست صهیونیست ها از ایران و اسلام تصویری خشن، نا بهنجار و مغایر با اسلام رحمانی ایجاد می کنند.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از گروههای افراطی که با پیام اسلام بیگانه اند پروژه صهیونیست ها را تقویت می کنند یادآور شد: چرا نخست وزیر رژیم صهیونیستی که سالها مدعی بود که ایران دنبال بمب هسته ای به جای استقبال از مذاکره عزا گرفته است؟ چون این تصویر از ایران در حال فروریختن است.

رئیس دستگاه دیپلماسی با تاکید براینکه سدی که برای مماعت از نفوذ معنایی ایران و اسلام توسط صهیونیست ها ایجاد شده بود شکاف برداشته است خاطر نشان کرد: آنها دیگر نمی توانند از طریق پروژه امنیتی کردن ایران رفتار های ضد انسانی شان را توجیه کنند.

ظریف با بیان اینکه ایران نتیجه ای جز حفظ عزت ایران و ایرانی را نمی پذیرد گفت: از مهمترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید شکستن فضای ایران هراسی و اسلام هراسی و امنیتی کردن ایران و اسلام است و این مهمترین پیام اعتدال از خودباوری است.

وزیر امور خارجه با اشاره به افزایش افراطی گری در منطقه اظهار داشت: ما یک موج خطرناک از افراطی گری را تجربه میکنیم که با فرقه گرایی و خشونت همراه شده و با اسلام سازگاری ندارد.

وی تصریح کرد: اگر امروز شاهد تحولات تاسف آور درجهان اسلام هستیم، به دلیل این است که بی جهت به جای باور کردن به باورهای خود، دچار وحشت و نگرانی شده ایم.

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ما به دوستان و همسایگانمان بارها گفته ایم که ایران به دنبال کشور گشایی نیست ابراز داشت ایران در سه قرن گذشته علیه هیچ کشوری تجاوز نداشته و در آینده هم نخواهد داشت.

ظریف با بیان اینکه قدرت ما در همکاری با کشورهای جهان اسلام و همسایگانمان است تاکید کرد: نگرانی های بیجا که دستاویز دشمنان است نباید مانع از همکاری و خدمت به مردم منطقه شود.

وزیر امور خارجه اعتدال و وحدت را دو یادگار امام دانست که مبنای سیاست خارجی دولت تدبیر وامید است و بیان کرد: ما به دنبال همدلی، همراهی و ایجاد توسعه مشترک برای همه مردم هستیم و اعتقاد نداریم که از طریق جنگ و خشونت و فرقه گرایی منافع کسی تامین می شود.

وی با بیان اینکه افراط و پرورش تروریزم نهایتا دامنگیر مسببان آن می شود تاکید کرد: تشویق و افراطی گری نتیجه ای جز برای صهیونیستها ندارد و موجب کاهش توان کشورهای اسلامی می شود.

رئیس دستگاه دیپلماسی با اشاره به قدرت تاثیر گذاری ایران در منطقه ودنیا یادآور شد: ایران نیازی به رقابت با دیگران ندارد و با پیام وحدت درکنار کشورهای اسلامی دربرابر چالشها می توان ایستادگی کرد.

ظریف با تاکید بر اینکه کسانی که به بهانه تروریزم به افراط گرها کمک می کنند خطری جدی برای منطقه و جهان فراهم می کنند خاطر نشان کرد: ما از منبع عظیم مردم برخورداریم واز مذاکره وگفت وشنود نگرانی نداریم و احساس می کنیم بدون از دست دادن مبانی انقلاب می توانیم مذاکره کنیم و مانع از فضا علیه جهان اسلام و ایران شویم و اینها بدون مصالحه در اصول انقلاب و مبانی کشور و اسلام است.

کد N317783