رییس بانک جهانی خواستار کمک کشورها به لبنان شد

لبنان

تهران -ایرنا - رییس بانک جهانی روز سه شنبه با اشاره به انبوه پناهندگان سوری در لبنان گفت که بیروت به ˈآستانه شکستˈ رسیده است و از کشورهای جهان خواست که به لبنان کمک کنند.

ˈجیم یونگ کیم به آسوشیتدپرس گفت: بسیاری از شهروندان لبنانی گمان می کنند که حضور پناهندگان سوری به افزایش فقر در کشورشان دامن زده است.

ˈجیم یونگ کیمˈ از کشورهای جهان خواست که کمک های خود به لبنان را افزایش دهند.

این نخستین دیدار یک رییس بانک جهانی از کشور لبنان در 14 سال گذشته است.

رسانام**9163**5981
کد N317669