در اعتراض به مداخله آنکارا به امور قاهره /

وزرات خارجه مصر کاردار ترکیه را احضار کرد

مصر

آنکارا- ایرنا - وزارت امور خارجه مصر روزسه شنبه در اعتراض به مواضع مقام های ترکیه درباره انتخابات ریاست جمهوری این کشور و مداخله در امور داخلی آن ، کاردار ترکیه را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، یک سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت : موضعگیری های مقام های ترکیه علیه انتخابات مصر ناشی از نادیده گرفتن عمدی روند انتخابات بوده و مغرضانه است.

وی افزود: مصر مایل به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها نیست و انتظار دارد ترکیه نیز این مساله را درک کرده و به انتخاب مردم مصر احترام بگذارد.

خاورم ** 2010** 230**5981
کد N317660