دیدار معاون وزیر صنعت از یک مجتمع خودروسازی مالزی

مذاکره مقامات ایران و مالزی برای همکاری مشترک در صنعت خودرو

کد N317553