سانسور اظهارات ناطق نوری در برخی روزنامه های منتقد دولت

علی اکبر ناطق نوری

اظهارات صریح روز گذشته علی اکبر ناطق نوری در اهواز اگرچه در بسیاری از رسانه ها بازتاب یافت، اما برخی روزنامه های صبح اصلا هیچ خبری ازاظهارات وی منتشر نکردند.

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه های کیهان، وطن امروز، کیهان و همشهری روزنامه هایی بودند که خبری از اظهارات ناطق نوری نه در صفحات اول و نه در صفحات داخلی خود قرار ندادند.
ناطق نوری در دیدار با طلاب حوزه علیمه خوزستان،انتقاد به وضع کنونی کشور را سبب بهانه دادن به آمریکا و تضعیف اسلام دانست و گفت: چرا با انتقاد از دولت آب به آسیاب دشمن بریزیم؟! اگر مسایلی در درون وجود دارد، باید در محافل داخلی بیان کرد و دیگر نیاز به مطرح کردن آنها روی منبر و در رسانه های گروهی و اجتماعی نیست.
در حالی که اکثریت روزنامه ها یا در صفحات یک یا صفحات داخلی خود بخش هایی از سخنان ناطق را براساس سیاست رسانه ای خود پوشش دادند، روزنامه های فوق خبری از اظهارات ناطق نوری را منتشر نکردند.

/27212

 

 

 

کد N317537