یک مقام پارلمان نیجریه در گفتگو با مهر:

معارضان ناچارند با دولت سوریه کنار بیایند/ گام مهم مردم برای بازگرداندن آرامش به کشور