گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سوریه/11

آمار دقیق انتخابات ریاست جمهوری سوریه/ آغاز رای گیری از هفت صبح به وقت دمشق

آفریقا و خاورمیانه

انتخابات ریاست جمهوری سوریه از ساعت هفت صبح به وقت دمشق (هشت و سی دقیقه به وقت تهران) آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، روند اخذ رای از واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری سوریه از ساعت هفت صبح به وقت دمشق (هشت و سی دقیقه به وقت تهران) آغاز می شود.

از نخستین ساعات بامداد دوشنبه مرحله سکوت انتخاباتی در کل مناطق سوریه آغاز شد و طرفداران نامزدها حق تبلیغات انتخاباتی را نداشتند.

از جمعیت 25 میلیونی سوریه سه میلیون نفر به کشورهای دیگر  مهاجرت کرده اند و در زمان انتخابات 23 میلیون نفر در کشور حضور دارند.

از 23 میلیون نفر جمعیت فعلی سوریه تعداد 15 میلیون و 845 هزار و 575 نفر با ثبت نام در کمیته های انتخاباتی، حق رای دارند.

کمیته عالی انتخابات سوریه در راستای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ریاست جمهوری این کشور، 9 هزار و 601 حوزه انتخاباتی و 11 هزار و 776 مرکز اخذ رای در تمامی استانهای سوریه برقرار کرده است.

شمار زیادی از اتباع سوریه که در کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، بلژیک و برخی کشورهای دیگر با کارشکنی آنها، نتوانستند در انتخابات یاست جمهوری سوریه شرکت کنند برای مشارکت در این جشن ملی خود را به سوریه رسانده اند.

بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه امروز در رقابت با حسان النوری و ماهر حجار خود از بییشترین بخت برای پیروزی در انتخابات دارد تا برای یک دوره هفت ساله دیگر رهبری مردم سوریه را برعهده بگیرد.