پادشاه اسپانیا از قدرت کناره‌گیری می‌کند

پادشاه اسپانیا از تاخت و تخت به نفع ولیعهد این کشور کناره‌گیری می‌کند.

این خبر در حال تکمیل است...

کد N314987