قلی زاده در گفتگو با مهر عنوان کرد:

همایش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات سی و یک مرداد برگزار می‌شود

احزاب و تشکلها

رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از برگزاری همایش این شورا در سی و یک مرداد ماه خبر داد.

رضا قلی زاده رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه شب گذشته این شورا گفت: در جلسه شب گذشته تاریخ احتمالی برگزاری همایش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، 31 مرداد معین شد.

وی افزود: مقرر شد جزئیات این همایش،مهمانان و سخنرانان در جلسه هفته آینده شورا مشخص شود.

قلی زاده همچنین اظهار داشت: علی شکوری راد مسئول برگزاری همایش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی شده است.

به گزارش مهر هفته گذشته، ریاست دوره ای شورای هماهنگی اصلاحات از جلال بختیاری به رضا قلی زاده دبیر کل مجمع دانش آموختگان ایران منتقل شد.