انتخاباتی که شگفتی‌ساز شد

اتحادیه اروپایی

نتایج انتخابات پارلمان اروپا موجب شگفتی بسیاری از ناظران سیاسی شد.

نتایج انتخابات پارلمان اروپا، موجب شگفتی بسیاری از ناظران سیاسی شد. در این انتخابات احزاب محافظه کار مردمی 214 کرسی، احزاب سوسیال دموکرات 191 کرسی، اتحادیه لیبرال دموکراتها 64 کرسی، اتحاد سبزها 52 کرسی، محافظه کاران اصلاح طلب 46 کرسی، اتحادیه چپ‌های نوردیک 45 کرسی، گروههای غیر وابسته 41 کرسی، گروه آزادی و دموکراسی 38 کرسی و همچنین 60 کرسی از 751 کرسی را گروههای جدید بدون فراکسیون در پارلمان اروپا در اختیار گرقتند. گسترش طرفداران احزاب راست گرا و چپ گرای افراطی که خطری برای اروپا و جهان محسوب می شود باعث گردیده تا نمایندگان این احزاب در پی ایجاد فراکسیون جدیدی در پارلمان اروپا باشند. گسترش این تفکرات می تواند مفاهیم بردباری و انسان دوستی و همزیستی مسالمت آمیز در اروپا را زیر سوال ببرد. گسترش افکار تندروانه، جاده تدبیر و تعقل را دچار ناهمسانی کرده و احتمال حرکتهای ناسیونال سوسیالیستی را افزایش خواهد داد. شاید بتوان دلایل گسترش چنین افکاری را بشرح ذیل برشمرد:

1- بحران اقتصادی اروپا: بحران اقتصای اروپا باعث گردید که بخش کثیری از مردم اروپا از اتحادیه اروپایی سرخورده شده و نتوانند به خواسته ها و توقعات خود دست یابند. از سوی دیگر این بحران موجب شکاف طبقانی بیشتر در اروپا شده و فاصله فقیر وغنی را افزایش داد و حرکتهایی همچون جنبش 99 درصد نیز در اروپا نیز گسترش یافته و شکل گرفت.
از سویی گسترش بیکاری و بدهی های اروپایی موجب سرخوردگی جوانان اروپایی از سیاستهای دیرینه سیاستمداران محافظه کار اروپایی شد. به این ترتیب عدم اشتغال روز افزون و وضعیت نامناسب اقتصادی و شکاف طبقاتی باعث شد تا جوانان اروپایی تمایلات خود را به سوی حرکتها وجنبشهای تندروانه ای اعم از چپ و راست ابراز نمایند.

آمار بیکاری در برخی کشورهای اتحادیه اروپا

اسپانیا

25 %

کرواسی

17.6 %

قبرس

16.7 %

پرتقال

15.3 %

ایتالیا

13 %

فرانسه

10.4 %

سوئد

8.1 %

آلمان

5.1 %

2-بحرانهای منطقه ای و حرکتهای تروریستی: اندیشمندان اقتصادی و سیاسی در موضوع spillover یا لبریز شدن بر این نکته اشاره دارند که تحولات اقتصادی تأثیرات مثبت و منفی خود را بر گسترش اتحادیه خواهد گذاشت؛ اما نباید فراموش نمود که بحران اقتصادی اروپا و همچنین بحرانهای فراوان سیاسی همچون بحران سوریه، لیبی و اوکراین ... باعث گردید تا فضای اروپا نیز به سمت گسترش افراط گرایی گام بردارد. تلاش برای ناآرامی در دیگر کشورها باعث آرامش در کشورهای اروپایی نخواهد شد، بلکه تداوم این فضا باعث افزایش فضای ناآرام در کشورهای اروپایی و کلیه جهان خواهد گردید که توجه بسیاری از جوانان اروپایی را به خود جلب خواهد کرد وهزینه های نظامی را نیز افزایش خواهد داد. از چنین فضایی آنارشیستها، چپها و راست گرایان افراطی نهایت استفاده را برده و خواهند برد.

3- پدیده افزایش مهاجرت: با افزایش بحرانهای اقتصادی و بحرانهای جهانی پدیده مهاجرت از دیگر کشورها خارج از اروپا و همچنین افزایش مهاجرت در درون اروپا از سوی کشورهای ضعیف تر به کشورهای قویتر افزایش یافت. مهاجرت موضوع دیگری بود که به تقویت تفکرات راست گرایانه و چپ در اروپا انجامید. هرچند افزایش مهاجرین بر اثر بحرانهای ایجاد شده اقتصادی و سیاسی بود، اما افزایش مهاجرین از کشورهای فقیر اروپا به کشورهایی که نسبتا اقتصاد بهتری داشتند باعث شد تا در کشورهای قویتر اروپا مانند انگلیس و فرانسه و آلمان که نسبتا از اقتصاد بهتری در اروپا برخوردارند، تمایلات راست گرایانه افزایش یابد، در حالی که در کشورهای فقیرتر اروپا تمایلات چپ گرایانه افراطی نمود بیشتری را داشت. در هر حال این مهاجرتها همچنین باعث نوعی بیگانه هراسی در جامعه اروپا شد . این بیگانه هراسی بویژه در کشورهایی که سابقه نژاد پرستی داشتند، اروپا را آبستن حوادث ناخواسته و خطرناکی خواهد کرد.
گفتنی است براساس امار سازمان ملل متحد میزان مهاجرت در اتحادیه اروپا از49 درصد در سال 1990 به 72.4 درصد افزایش یافته است. همچنین علی رغم افزایش مشارکت تقریبا یک درصدی از 43.3 به 43.9 مردم اروپا در این انتخابات، مشارکت فوق هنوز هم نشان میدهد که اکثریت مردم اروپا اعتقادی به مفید بودن ساز و کار اتحادیه ندارند. در وضعیت فعلی باید احزاب محافظه کار و سوسیالیست اروپایی که تلاش بیشتری برای حفظ وحدت اروپا دارند و خواهان ایجاد نوعی تحمل، بردباری و همگرایی در جوامع اروپایی هستند، تلاش خود را برای همزیستی مسالمت آمیز و همگرایی افزایش دهند.

 

کد N313609