با حکم رییس جمهوری؛

مختارپور عضو هیات امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور شد

کد N313536