سفیر کره شمالی:

کره شمالی مخالف مداخله نظامی در سوریه است

سیاست خارجی

سفیر کره شمالی با تاکید بر اینکه بحران سوریه ناشی از توطئه های خارجی است گفت: مخالف مداخلات نظامی در سوریه هستیم و معتقدیم مشکل سوریه فقط از طریق مردم سوریه و راه حل سیاسی قابل حل است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت عصر دومین اجلاس روسای کمیسیونهای سیاست خارجی مجالس دوست سوریه چوین چو سفیر کره شمالی با بیان اینکه بحران در سوریه در حال حاضر وارد دوره جدیدی شده است گفت: بحران سوریه موجب تخریب سوریه و بیکاری و کشته شدن میلیونها انسان شده است.

وی با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده جامعه بین الملل وارد شده و از بحرانها پیش گیری کنند اظهار داشت: اینجا جمع شده ایم تا با تبادل نظر راه حل مسالمت آمیزی برای اتمام این خشونتها پیدا کنیم امیدواریم برای مبارزه با گروههای تروریستی به راه حلی دست یابیم.

سفیر کره شمالی بحران سوریه را ناشی از توطئه های خارجی خواند و گفت: لابی برخی کشورها این بحران را افزایش داده، برخی کشورها دست به دست داده اند تا در خاورمیانه بحران ایجاد کنند.

چوین چو با تاکید بر اینکه مخالف مداخلات نظامی در سوریه هستیم اظهار داشت: این گونه مداخلات ثبات و صلح در سوریه را به مخاطره انداخته است مشکل سوریه فقط از طریق مردم سوریه و راه حل سیاسی قابل حل است و فقط مردم سوریه حق تصمیم گیری در خصوص آینده خود را دارند.

وی تاکید کرد: برگزاری انتخابات در سوریه موجب ایجاد ثبات سیاسی در این کشور می شود. ما از اتحاد و همبستگی مردم سوریه در مقابل رفتارهای مداخلانه گرایانه کشورهای غربی حمایت می کنیم. و از ابتکار عمل ایران در این خصوص حمایت می کنیم.