گری سیک: طرح موضوعات خارج از برنامه هسته ای درمذاکرات،سازنده نیست

ایران

نیویورک-ایرنا-ˈگری سیکˈ مشاور اسبق کاخ سفید طرح هرگونه موضوع خارج از چارچوب برنامه هسته ای از جمله برنامه موشکی ایران را در مذاکرات گروه 1+5 با کشورمان، غیرسازنده دانست.

گری سیک عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا و استاد روابط بین الملل دانشگاه کلمبیا روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مذاکرت هفته گذشته محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در ترکیه را بسیار مهم دانست و گفت: هر چند انجام این گفت وگوهای ثمربخش به معنای تضمین موفقیت نهایی مذاکرات نیست اما نشانه ای از روند رو به جلوی گفت وگوها است.

استاد روابط بین الملل دانشگاه کلمبیا در خصوص عدم پیشرفت آخرین دور گفت وگوهای هسته ای در ژنو گفت: همه پیش بینی کرده بودند که هر چه مذاکرات به مرحله پایانی آن نزدیک تر شود بر مشکلات و حساسیت گفت وگوها افزوده خواهد شد زیرا درباره مسایل جزئی تری گفت وگو می شود؛ مثل تعداد سانتریفیوژها و روند حذف تحریم ها و اینکه کدام تحریم ها باید لغو شوند.

وی افزود: همه این مسایل بسیار پیچیده و برای دو طرف مهم هستند و ما هر چه به مرحله پایانی گفت وگوها نزدیک می شویم، این مشکلات بیشتر و بیشتر خودنمایی خواهند کرد و ما نباید از این مساله که پس از چهار ماه روند مثبت مذاکرات، با چنین موانعی مواجه می شویم ، تعجب کنیم.

عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا درباره مساله طرح برنامه دفاع موشکی ایران در آخرین دور مذاکرات در وین، گفت: فکر می کنم کسانی که موضوع موشک های بالستیک ایران را درمذاکرات طرح کرده بودند علاقه چندانی به حل فوری مساله ندارند و می خواهند عرصه مذاکرات را وسیع کرده و بر پیچیدگی آن بیافزایند.

وی افزود: تاکنون مذاکره کنندگان تلاش کرده اند تا درچارچوبی مشخص به مذاکره ادامه داده و مانع وارد کردن مباحث دیگر به چارچوب گفت وگوها شوند.

گری سیک با تاکید بر وجود تفاهم بر سر دستور کار مذاکرات فعلی و محدود کردن چارچوب آن به موضوع هسته ای کشورمان گفت: زمانی که توافق بر سر برنامه هسته ای ایران انجام پذیرد؛ پس از آن می توان موضوعات دیگر مانند برنامه موشکی، عراق، افغانستان، سوریه و حقوق بشر را مطرح و درباره آن ها گفت وگو کرد.

وی اظهارداشت: مذاکره کنندگان هسته ای در این مرحله خارج از چارچوب موضوع هسته ای نرفته اند و بسیار دقت کرده اند که مسایل دیگر را از بحث جاری جدا کنند. به تصور من این روند تا آخر مذاکرات ادامه خواهد یافت.

گری سیک در پاسخ سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه ˈآیا طرح برنامه موشکی ایران در مذاکرات وین را درست می داند یا نه؟ˈ گفت: این موضوع می تواند مورد اشاره قرار گیرد و موضوع موشکی دربلندمدت اهمیت داردولی واقعیت این است که محدود کردن برنامه موشکی ایرانی تبعاتی فراتر از ایران و این مذاکرات خواهد داشت، زیرا اساسا همانطور که ایران به درستی می گوید هرگونه محدودیتی برای این کشور باید محدودیتی عام باشد و برای دیگر کشورها هم اعمال شود.

وی اضافه کرد: اگر برنامه هسته ای ایران محدود شود و درباره صلح آمیز بودن آن اطمینان حاصل شود؛ دیگر خطری از ناحیه موشک های بالستیک ایران وجود نخواهد داشت و این نکته ای است که مذاکره کنندگان مد نظر قرار خواهند داد.

وی افزود: من فکر نمی کنم در توافق نهایی بحث محدود کردن توسعه برنامه موشکی ایران گنجانده شود و شاید حداکثر اطمینان داده شود که برنامه موشک بالستیک ایران به هیچ وجه در راستای اهداف نظامی هسته ای به کار گرفته نشود.

اروپام 2251 **1908**1485** 1064
کد N312684