رئیس مجلس بولیوی:

با هرگونه مداخله نظامی و سیاسی در سوریه مخالفیم

مجلس

رئیس مجلس بولیوی در دومین اجلاس کشورهای دوست سوریه اظهار داشت: این کنفرانس به منظور حمایت از سوریه و اعلام مخالفت با هرگونه مداخله نظامی و سیاسی در این کشور برگزار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دومین نشست روسای کمیسیون های سیاست خارجی کشورهای دوست سوریه مارسلو الیو، رئیس مجلس بولیوی در این اجلاس سخنرانی کرد.

وی اظهار داشت: دومین اجلاس کشورهای دوست سوریه در تهران برای حمایت از سوریه و اعلام مخالفت در خصوص هرگونه مداخله نظامی در سوریه برگزار شده است.

مارسلو الیو تاکید کرد: کشورهایی که در این اجلاس حضور دارند، همواره در خصوص مداخلات سیاسی و نظامی ابرقدرت ها در کشورها به ویژه در سوریه اعلام موضع کردند.

رئیس مجلس بولیوی با بیان اینکه در این کنفرانس به نمایندگی از مورالز شرکت کردم، گفت: ایشان همواره حمایت خود را از کشور سوریه و مخالفت با مداخله نظامی و سیاسی در این کشور اعلام کردند.

وی اضافه کرد: بولیوی با مواضع ضد امپریالیستی از کشورهایی مثل سوریه که مورد تجاوز ابرقدرت ها قرار گرفته است، حمایت کرده و همواره از تمامیت ارضی و حق استقلال سوریه حمایت می کند.

مارسلو الیو خاطر نشان کرد: امیدواریم دست در دست هم بتوانیم حمایت خود را از اهداف صلح دوستانه در کشورها اعلام کنیم.