حزب الله: باج خواهی سیاسی را نمی پذیریم/ ریس جمهور لبنان نباید وامدار خارجی باشد

محمد رعد,رییس جمهو

بیروت – ایرنا – عضو ارشد حزب الله لبنان در مجلس این کشور با تاکید به اینکه « باج خواهی و گروکشی سیاسی را از جانب هیچ طرفی نمی پذیریم»، گفت که رییس جمهور آینده لبنان باید به مقاومت ایمان داشته باشد و سفارش خارج و وامدار بیگانگان باشد.

به گزارش ایرنا، « محمد رعد» رییس فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان ( فراکسیون وفاداری به مقاومت) گفت که حزب الله خواستار انتخاب رییس جمهوری جدید لبنان در اسرع وقت و بدون دخالت خارجی است.

وی با بیان اینکه« باج خواهی و گروکشی سیاسی را ازهیچ طرفی در اداره کشور، در اقتصاد، در امور نفت وگاز و امور داخلی نمی پذیریم»، اظهار داشت: طرفی که می خواهد لبنان را به برنامه های کشورهای بزرگ وابسته و وامدار خارجی کند بهتر است که بدنبال وطن دیگری برای خود باشد.

عضو ارشد حزب الله تاکید کرد: لبنان تنها گزینه مقاومت را برمی گزیند و این مقاومت است که آزادی ، قدرت ، خودکفایی و کرامت و عزت را برای لبنان به ارمغان می آورد.

رییس فراکسیون حزب الله در پارلمان خاطرنشان کرد: لبنان به دوستانی در دنیا نیاز دارد و دست خود را به سوی آنان دراز و آغوش خود را به روی آنان می گشاید اما لبنانی ها برنامه های ملی برای خود دارد که همه ائتلاف ها و دوستی ها و برنامه های ما براساس آن پایه ریزی شده است.

محمد رعد تصریح کرد: ما تابع احدی نیستیم اما با هر طرفی که با برنامه های ما هماهنگ باشد، آماده همکاری هستیم و این حاکمیتی است که ما درک می کنیم و می فهمیم و در چنین شرایطی است که استقلال ، آزادی لبنان تضمین می شود.

وی گفت: ما به کسانی که می شنوند، می گوییم که اینها برنامه های ما ودرک ما از آزادی ، حاکمیت و استقلال است و تنها آنها را در تابلوهای نصب شده در خیابان ها و شعارهای در مراسم ها نمی بینیم و اینها برنامه های ما در همه امور کشور از جمله حیات سیاسی ، اقتصادی ، امنیتی و دفاعی است.

رییس فراکسیون حزب الله در پارلمان تاکید کرد: ما خواستار انتخاب رییس جمهوری جدید لبنان در اسرع وقت و بدون دخالت خارجی هستیم و رییس جمهوری جدید باید به مطالبات مردم ، گزینه های ملی ، حفاظت از وحدت و تقویت وفاق ملت و گزینه های آن ملتزم باشد.

خاورم ** 1324
کد N311555