فیصل المقداد:

میزان مشارکت انتخابات سوری های خارج از کشور 95 درصد بود

آفریقا و خاورمیانه

معاون وزیر خارجه سوریه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور در بیش از چهل کشور دنیا از میزان مشارکت بالا سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فیصل المقداد تاکید کرد: انتخابات ریاست جمهوری سوریه در 43 کشور دنیا برگزار شد.

وی افزود: میزان مشارکت 95 درصد بود.

از سوی دیگر هشام الشعار رئیس کمیته عالی انتخابات سوریه اعلام کرد: شکایتی درباره تخلفات انتخاباتی در سفارتخانه های سوریه در خارج از کشور مشاهده نشده است.