آیت الله هاشمی رفسنجانی:

کمیسیون نظارت مجمع با ابلاغیه جدید رهبری تقویت می شود

هاشمی رفسنجانی

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به صراحت های آیین نامه جدید نظارتی مجمع ابراز امیدواری کرد:همه دستگاهها و مسوولان ذیربط، ضمن همکاری و تعامل لازم با مجمع تشخیص مصلحت نظام در محدوده آیین نامه ابلاغی، زمینه تحقق کامل سیاستهای کلی و برنامه ها را در عرصه های قانونگذاری و اجرا فراهم کنند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنانی با توجه به تفویض اختیارات نظارت بر اجرای سیاست های کلی توسط رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص، گفت: در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلّی و برنامه های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شده و باید با جدّیت بیشتری، وظیفه نظارتی خود را در چارچوب آیین نامه ابلاغی انجام دهد.


بر اساس این گزارش، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مطابق بند(2) اصل 110 قانون اساسی از اختیارات رهبری نظام است که بر اساس ابلاغیه مورّخ 24 اسفند 92 این اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است.


مجمع مکلّف است تدابیر لازم را برای حُسن اجرای این آیین نامه که شامل نظارت بر اعمال سیاست های کلی در قوانین، مقررات و مراحل اجرایی است اعمال کند و گزارش عملکرد خود را در نهایت به رهبر معظم اطلاع دهد.


بر اساس آیین نامه جدید اعضای کمیسیون نظارت مجمع با ترکیب ذیل انتخاب می شوند:


رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر مجمع، دو نماینده از هر یک از کمیسیون های موضوعی مجمع، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، سران سه قوه یا نمایندگانی از طرف آنها، نمایندگان کمیسیون های اصلی ذیربط مجلس شورای اسلامی مرتبط با موضوع بحث نظارتی، وزیر یا رییس دستگاه ذیربط که موضوع مورد بحث در کمیسیون نظارت با وظایف آنها مرتبط است.


کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست های کلّی پس از ابلاغ اصلاحات جدید آیین نامه داخلی کمیسیون نظارت توسط رهبر معظم انقلاب، امروز به ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اعضای جدید تشکیل جلسه داد و با بررسی آیین نامه جدید و شرایط نظارت، ادامه به جلسه بعد موکول گردید.
کد N311295