قدردانی ریاست جمهوری سوریه از مشارکت گسترده سوریهای مقیم خارج در انتخابات

آفریقا و خاورمیانه

ریاست جمهوری سوریه از مشارکت گسترده سوری های مقیم خارج از کشور در انتخابات تجلیل کرد و آن را نشانه هوشیاری ملت و توجه آنها به آینده سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ریاست جمهوری سوریه از مشارکت گسترده سوری های مقیم خارج در انتخابات ریاست جمهوری قدردانی کرد.

در بیانیه ریاست جمهوری سوریه آمده است: استقبال گسترده از صندوق های رای نشانه هوشیاری و آگاهی سوری هاست و توجه به آینده سوریه است.

از سوی دیگر سفارت سوریه در لبنان از سوری های مقیم این کشور که نتوانسته اند در روزهای قبل در انتخابات مشارکت داشته باشند، خواست به مراکز انتخاباتی در داخل سوریه در سوم ژوئن بروند و رای خود را به صندوق بیندازند.