جمعه غم انگیز اوباما چگونه رقم خورد/خداحافظی همزمان شینسکی و کارنی از کاخ سفید