پاسخ مشاور فرهنگی رییس جمهور به اظهارات احمد خاتمی

انتخاب نوشت:

  مشاور فرهنگی رییس جمهور در پاسخ به اظهارات امروز سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران نوشت: دیدگاه رییس جمهور درباره اهداف و وظایف فرهنگی دولت با بسیاری از عالمان و سیاستگذاران کشور همسو است.

حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رییس جمهور در پاسخ به اظهارات جمعه سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت در صفحه فیس بوک خود نوشت: اظهارات آقای خاتمی، بیان عمومی دلواپسی های بخشی از جامعه متدین است؛ بدون شک تفسیر اول ایشان از سخنان ریاست جمهوری کاملا مطابق صواب است. دولت اسلامی هم موظف به تسهیل و تسریع تعالی اجتماع است، هم مکلف به کاهش زمینه های آسیب ها و مقابله با تهدیدات فرهنگی .

دیدگاه رییس جمهوری درباره اهداف و وظایف فرهنگی دولت با بسیاری از عالمان و سیاستگذاران کشور همسو است اما ایشان ضرورت بازنگری انتقادی و آسیب شناسانه درمورد شیوه ها و آثار خواسته و ناخواسته اقدامات اجرایی و قضایی در مسایل فرهنگی را یادآوری می کنند.

وقتی کارامدی فیلترینگ، پارازیت، راپل و گشت ارشاد را مورد پرسش قرار می دهد، نمی خواهد از محتوا و اهداف تلویزیون های ماهواره ای و سایت های فضای مجازی دفاع کند بلکه به دنبال راه های موثرتر، معقول تر و مقبول تر برای دفاع از هویت، حیثیت و کرامت مردم و به خصوص نسل جوان است. کاهش حضور و ظهور اندیشه و اقدام نظامی و انتظامی در مواجهه با این پدیده ها به معنای استقبال بیشتر از حضور فن شناسان، روانشناسان، جامعه شناسان، فرهنگ شناسان و ارتباطات شناسان در عرصه فضاهای رسانه ای نوین است.

 

17302

کد N309389