به عنوان رئیس جمهوری جدید؛

السیسی در برابر دادگاه عالی قانون اساسی مصر سوگند می خورد

آفریقا و خاورمیانه

مشاور عدلی منصور از سوگند رئیس جمهوری جدید مصر در برابر دادگاه عالی قانون اساسی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، علی عوض صالح مشاور عدلی منصور تاکید کرد: مطابق ماده 144 قانون اساسی جدید، رئیس جمهوری قبل از برعهده گرفتن ماموریت خود در برابر مجلس سوگند یاد کند، اما در صورت نبود مجلس وی در برابر دادگاه عالی قانون اساسی سوگند خواهد خورد.

وی افزود: رئیس جمهوری جدید پس از اعلام رسمی پیروزی اش از سوی کمیته عالی انتخابات در برابر دادگاه عالی قانون اساسی در المعادی در جنوب قاهره سوگند یاد می کند.

از سوی دیگر عفت السادات رئیس حزب دموکراتیک سادات پیشنهاد کرد که نام عدلی منصور بر میدان رابعه العدویه قرار داده شود.

در انتخابات ریاست جمهوری مصر که در داخل این کشور با تمدید یک روز در مدت سه روز برگزار شد، کمتر از 45 درصد واجدان شرایط رای دادن شرکت کردند که عبدالفتاح السیسی همانطور که انتظار می رفت، اکثریت آرا را به خود اختصاص داده است تا پس از یک سال از اقدام خود در برکناری محمد مرسی اولین رئیس جمهوری منتخب پس از مبارک، خود به جای مرسی بر کرسی ریاست تکیه بزند، اقدامی که طرفدارن مرسی، آن را کودتا خوانده و انتخابات اخیر را هم تحریم کردند.