ابراز نگرانی ترکیه از نتایج انتخابات پارلمان اروپا

آمریکا اروپا

وزارت خارجه ترکیه درباره نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت چاپ ترکیه ، وزارت خرجه ترکیه روز گذشته با صدور بیانیه ای درباره نتایج انتخابات پارلمانی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه افزایش کرسی های احزاب با گرایش های افراطی و احزابی که دیدگاه مثبتی درباره اتحادیه اروپایی ندارند نگران کننده خوانده شده است.

همچنین در این بیانیه آمده است که با وجود اطلاع اتحادیه اروپا  از افزایش حمایت از جریان های راست افراطی از مدت ها قبل، اما ین اتحادیه قادر به اجرای سیاست هایی برای جلوگیری از این مسئله نشده است.

ابراز نگرانی ترکیه در حالی صورت می گیرد که امروز شبکه فرنسه 24 ز تلاش گروه های و احزاب افراطی برای اتحاد در پارلمان اروپا خبر داده است.

بنا بر این گزرش ، تا کنون پنج حزب راستگرای افراطی اروپایی با یکدیگر متحد شده اند. سران احزاب راستگرای افراطی فرانسه، بلژیک، اتریش، ایتالیا و هلند جبهه ای مشترک ایجاد کرده اند.

مارین لوپن رئیس حزب راستگرای افراطی جبهه ملی فرانسه در خصوص تشکیل گروه پارلمانی ضد اروپایی در پارلمان اروپا ابراز خوش بینی کرد.