در گفتگو با مهر مطرح شد:

تغییر معاون سیاسی وزیر کشور/ میرولد نه استعفا داده و نه برکنار شده است

دولت

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور با تاکید براینکه تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه به دلیل استعفا یا برکناری نبوده است، گفت: طبق یک توافقی قرار بود آقای میرولد در مقطعی معین و تا پایان انتخابات استانداران در وزارت کشور بمانند تا از تجارت و خدمات ایشان بهره مند شویم.

روح الله جمعه ای در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تغییر معاون سیاسی وزارت کشور گفت: آقای میرولد از زمانیکه به وزارت کشور آمدند قول همکاری تا یک مقطع معینی را دادند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور تصریح کرد: از ابتدا طبق یک توافقی قرار بود آقای میرولد تا پایان انتخابات استانداران در وزارت کشور بمانند تا از تجارت و خدمات ایشان بهره مند شویم.

جمعه ای خاطرنشان کرد: بحث استعفا و برکناری در مورد آقای میرولد مطرح نیست و طبق یک توافق اولیه قرار بود وی مدتی با وزرات کشور همکاری داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شخص خاصی برای معاونت سیاسی وزارت کشور تعیین شده است؟ گفت: هنوز جایگزین میرولد مشخص نیست.

به گزارش مهر، برخی از رسانه ها مدعی شده اند که اختلاف میان میرولد و وزیر کشور موجب استعفای میرولد شده است که مهم‌ترین این اختلافات بر سر تغییر مدیرکل سیاسی، مدیرکل انتخابات و مدیرکل تقسیمات کشوری این وزارتخانه بوده است.