حمله به اهداف شبه نظامیان در بنغازی لیبی

آفریقا و خاورمیانه

رسانه ها دقایقی قبل از حمله جنگنده های نیروهای تحت امر نظامی بازنشسته لیبیایی به اهداف وابسته به گروه انصار شریعت در شرق این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، جنگنده های وابسته به نیروهای تحت امر خلیفه حفتر سرتیپ بازنشسته لیبی مراکز وابسته به انصار شریعت را در بنغازی در شرق لیبی از جمله اردوگاه هفده فوریه و القوارشه را بمباران کردند.

خاطرنشان می شود که خلیفه حفتر مدتی است که تحرکات نظامی را علیه گروههای مسلح در این کشور شروع کرده است که تحرکات وی با حمایت مردمی که از شبه نظامیان به تنگ آمده اند روبرو شده است.