کارشکنی مدعیان حمایت از دموکراسی؛

تصاویر آغاز انتخابات ریاست جمهوری سوریه در خارج از کشور/استقبال گسترده سوریهای مقیم ایران و لبنان