تحولات امنیتی سوریه/

ادامه عملیات پاکسازی حلب، حمص و ادلب/هلاکت تروریستهای سعودی، تونسی و لیبیایی

آفریقا و خاورمیانه

منابع سوری از ادامه عملیات پاکسازی شهر حلب و هلاکت شمار زیادی از تروریستها در حمص و ادلب و انهدام مقادیری سلاح و مهمات متعلق به آنها خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  خبرگزاری سوریه(سانا)، یگانهایی از نیروهای ارتش سوریه روز گذشته نیز به عملیات خود علیه مراکز تجمع تروریستها و مخفیگاههای آنها در برخی مناطق ادامه دادند و شماری از آنها را به هلاکت رساندند.

تجمعات تروریستها در کویرس، رسم العبود و الجدیده در حومه شرقی حلب هدف قرار گرفت، همچنین تونلی که تروریستها در شمال مدرسه یرموک در محله المنشیه در درعاالبلد مورد استفاده قرار می دادند، منهدم شد. شمار زیادی از تروریستها در مناطق سلام غربی، العرشونه، الحوله و الرستن در حومه حمص و تمام اعضای یک گروه تروریستی که بیشتر آنها غیر سوری بودند، در حومه ادلب به هلاکت رسیدند.

هلاکت تروریستهای سعودی در حومه دمشق

در ادامه عملیات پیگرد گروههای تروریستی مسلح در حومه دمشق، یگانهای ارتش سوریه، شماری از تروریستها را به هلاکت رساندند که برخی از آنها ملیت غیر سوری از جمله سعودی داشتند، در این عملیات مقادیری سلاح و مهمات متعلق به تروریستها منهدم شد.

به گفته خبرنگار سانا، نیروهای ارتش با گسترش دامنه عملیات خود در جوبر، مخفیگاهها و مراکز تجمع تروریستها را در جنوب غربی برج فتینه و اطراف مسجد حذیفه بن الیمان و نزدیکی برج المعلمین و تجمع المدارس منهدم کردند که شمار زیادی از تروریستها که بیشتر آنها ملیت غیر سوری از جمله سعودی داشتند، به هلاکت رسیدند.

تجمعات تروریستها در نزدیکی جبل(کوه)حیلا در حومه ادلب هدف حملات نیروهای ارتش قرار گرفت که طی آن یک گروه تروریستی به طور کامل متلاشی شد که بیشتر اعضای آن غیر سوری بودند.

یک منبع نظامی به سانا گفت بیشتر تروریستهای کشته شده غیر سوری از جمله قتیبه السرار و بدیع البیومی از کشور لیبی و منهل الجراش از کشور تونس بودند.