ناکامی وهابیون در ممانعت از سفر قاریان مصری به ایران/ ورود قاریان و داوران مشهور مصری به تهران

سیاست خارجی

با وجود تهدیدات وهابیون گروهی از قاریان بزرگ و مشهور مصری برای شرکت در مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم وارد ایران شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر ورود این قاریان به ایران در حالی صورت میگیرد که از مدتی پیش تبلیغات گسترده ای از سوی شبکه های عربی و وهابی علیه ایران و مسدود کردن هرگونه راه ارتباطی بین دو ملت  و برای قطع هرگونه همکاری قرآنی قاریان مصری با ایران  شدت گرفته بود تا  ارتباطات قرآنی این قاریان و سفر آنان به ایران را ممنوع کند.

در همین راستا وزارت اوقاف مصر نیز در همراهی با این جریان تکفیری  فشارهای شدیدی بر قاریان وارد کرده بود تا مانع از هرگونه سفر و یا همکاری این شخصیت ها با ایران شود. این فشارها که در ابتدا به بهانه گفتن اذان شیعی توسط یکی از قاریان آغاز شده بود و بعدا معلوم شد که تعداد این قاریان مصری به پنجاه نفر نیز می رسد،  فشارها و تهدیدات را بدانجا رساند که قاریانی که به ایران سفر میکنند را تهدید به اخراج از الازهر و حتی مواجهه با محاکم قضائی این کشور کرد. این موج که از سوی گروههای وهابی وتکفیری مصری همسو با عربستان پشتیبانی میشد امیدوار بود تا بتوانند با شانتاژ های خبری و فشارهای خاص مانع از سفر اساتید و قاریان قرآن به ایران شوند،اما علی رغم همه این تلاشهای افراطی و فرقه گرایانه ورود قاریان برجسته مصری به ایران ،فشارها و تهدیدات آنان را عملا به ناکامی کشاند تا نشان دهد تهدیدات وهابیون و تکفیری ها برای به انزواکشاندن قاریانی که به ایران سفر میکنند و ترساندن آنان از ارتباط با ایران محکوم به شکست است.

طرح انجام اذان شیعه به این قاریان در حالی انجام شده بود که این گونه اذان گفتن نه تنها با معتقدات اهل سنت تناقض ندارد، بلکه قاریان مصر به علت محبت شدید به اهل بیت (ع) خود از این گونه اذان گفتن استقبال کرده و آن را در راستای توصیه های قرآن و پیامبر (ص) بر خود واجب می دانند.

اساتید بزرگ و قاریان مصری که هم اکنون در ایران به سر میبرند عبارتند از :
1.     شیخ احمد محمد بسیونی             قاری معروف و داور
2.     شیخ احمد نعینع                      قاری معروف و  داور
3.     شیخ عبدالوهاب طنطاوی             داور
4.     شیخ طه محمد نعمان                        قاری مشهور
5.   شیخ محمود محمد یوسف عقل           مسابقه دهنده (قرائت و تلاوت)
6.    شیخ عبدالعزیز احمد عبدالقادر            مسابقه دهنده  (حافظ کل قرآن)