نتایج انتخابات عمومی و پارلمان اروپا در یونان باعث بروز نگرانی در این کشور شده است

یونان

آتن- ایرنا – اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای شهر وروستا در یونان و تعیین نمایندگان این کشور در پارلمان اروپا، باعث بروز نگرانی ها و زلزله سیاسی دریونان شده است.

در این انتخابات پیروزی حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) از یکسو وافزایش بیش ازانتظارمحبوبیت حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی(فجر طلایی) نگرانی های احزاب سیاسی را در پی داشته و تحلیلگران مسایل سیاسی آن را به زلزله سیاسی درکشور تعبیر می کنند.

براساس نتایج نهایی اعلام شده توسط وزارت کشور یونان ،حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) 57/26،حزب دمکراسی نوین ( حزب حاکم) 75/22 و حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی38/9 درصد کل آرای انتخابات عمومی را به خود اختصاص دادند.

براساس این نتایج ،حزب چپ ائتلاف تعداد 6 نماینده، حزب دمکراسی نوین 5 نماینده، حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی 3نماینده ، حزب الیا ، پوتامی و حزب چپ یونان( ک ک ا) هرکدام 2 نماینده و حزب یونانیان مستقل یک نماینده در پارلمان اروپا خواهند داشت.

گفتنی که حزب سوسیالیست پاسوک که یکی از دو حزب حامی دولت ائتلافی یونان می باشد، تحت عنوان این حزب در انتخابات شرکت نکرد ولی با نام حزب الیا وارد مبارزات انتخاباتی شده بود.

کسب بیش از انتظار آراء توسط حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی( فجر طلایی) در انتخابات روز یکشنبه شوراهای شهر و روستای و تعیین نمایندگان یونان در پارلمان اتحادیه اروپا، نگرانی های سیاسی دراین کشور را دامن زد، زیرا رهبر این حزب و تعداد زیادی از اعضای ردبالای آن به جرم سازماندهی اقدامات تروریستی و جنایتکارانه در زندان بسر می برند و این حزب به سومین جناح قدرتمند سیاسی دراین کشور مبدل شده است.

این حزب با شعار مخالفت باحضور خارجیان وحملات مکرر به آنان واعضای دیگر احزاب سیاسی از یکسو و مخالفت شدید با ادامه وتشدید سیاست ریاضت اقتصادی درکشور از سوی دیگر، توانسته نظر مردم یونان را که خود قربانی نیروهای نازی درخلال جنگ دوم جهانی بوده و ازعملکرد آنها درکشورشان متنفر هستند، را به خود جلب کند.

حزب تندروی نئونازی خریسی اوگی رسماً از حکومت نظامیان که از سال 1967 الی 1973 میلادی در یونان حکومت را در دست داشتند، حمایت می کند.

ˈ الکسیس چیپراسˈ رییس حزب چپ ائتلاف ( سی ریزا) روز دوشنبه اعلام کرد: در نظر دارد با ˈ کارلوس پاپولیاسˈ رییس جمهور یونان دیدار و در مورد روند اوضاع سیاسی و تغییر توازن قدرت احزاب سیاسی با وی گفت وگو کند.

وی گفت: دولت ائتلافی یونان که ازحمایت حزب راستگرا و محافظه کار دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک برخوردار است، نسبت به نتایج انتخابات عمومی سال 2012 میلادی 12 درصد کاهش محبوبیت دارند ودیگر از اکثریت لازم را درکشور برخوردار نیست و نمی تواند برای سرنوشت مردم تصمیم بگیرد.

تحلیلگران براین باور هستند که احتمالا رهبر حزب چپ ائتلاف( سی ریزا) دردیدار با رییس جمهوری می خواهد با توجه به تغییر قدرت های احزاب سیاسی ، زمینه را برای برگزار انتخابات عمومی زودهنگام فراهم آورد.

سخنگوی دولت یونان چندی پیش با اشاره به نتایج انتخابات شوراهای شهر و روستا و تعیین نمایندگان یونان در پارلمان اروپا، گفت : مساله برگزاری انتخابات زود هنگام تحت هیچ شرایطی مطرح نیست و دولت به کار خود تا پایان دوران 4 ساله یعنی تا ماه جون 2016 ادامه خواهد داد.

تعدادی از اعضای رده بالای حزب دمکراسی نوین( حزب حاکم) در این باره اعلام کردند: انتخابات برای تعیین نمایندگان یونان در پارلمان اروپا، به منزله انتخابات عمومی نیست و دولت در چارچوب تلاش های خود برای برون رفت کشور از بحران مالی به کار خود ادامه خواهد داد.

رسانه های خبری یونان با توجه به اظهارات ˈ اندونیس ساماراسˈ نخست وزیر یونان مبنی براینکه مردم درانتخابات روزگذشته پیام خود را ارسال ودولت برای برون رفت کشورازبحران مالی تلاش های بیشتری انجام خواهد، احتمال دارد،نخست وزیرکابینه خودرا ترمیم کند.

ˈاونگلوس ونیزلوسˈ وزیر امورخارجه و معاون نخست وزیر که حامی دولت ائتلافی است ، با اشاره به نتایج انتخابات روز گذشته گفت: بزودی شورای این حزب برای بررسی نتایج این انتخابات و نحوه جلب نظر مردم به حزب سوسیالیست پاسوک تشکیل خواهد شد.

وی همچنین گفت: بایستی شرایط اداره کشور و فعالیت های دولت ائتلافی با توجه به نتایج انتخابات روز گذشته بازبینی شود و اولویت های کاری دولت ائتلافی با شرایط دیگری پیگیری شوند.

دیگر روسای احزاب سیاسی هرکدام نتایج انتخابات را به نفع نمایندگان احزاب خود تفسیر می کنند و بر شرایط جدید و تغییر توازون قدرت احزاب سیاسی در کشور تاکید کرده اند.

ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی درکشور های اروپایی و بخصوص درکشورهای جنوب اروپا ، همچون یونان، اسپانیا، پرتغال، قبرس وایتالیا که به خواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا، و با حمایت و هدایت برلین طی چند سال اخیر به مرحله اجرا گذاشته شده نارضایتی بیش از حدی در جمع کشورهای اروپایی را دامن زده است.

نتایج انتخابات روز گذشته نه تنها در یونان ، بلکه در سراسر اروپا نشان می دهد که نظام سرمایه داری به بن بست رسیده و باعث شده که مردم به احزاب تندرو با گرایش های شدید ملی گرایی و یا احزاب چپ گرا روی آورند و این امر نگرانی سردمداران قاره پیر اروپا را در پی داشته است.

اروپام**2170**5981
کد N303936