فرمانده به اصطلاح ارتش آزاد سوریه:

صدها انگلیسی درکنار داعش علیه دولت سوریه می جنگند

کد N303533