رییس صندوق بین المللی پول خواستار همکاری بانک های مرکزی شد

همکای بانک های مرکزی

تهران-ایرنا- ˈکریستین لاگاردˈرییس صندوق بین المللی پول خواستار همکاری نزدیک تر بانک های مرکزی کشورها برای مقابله با چالش های نظام های مالی پیچیده و مرتبط شد.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری رویترز از ˈسینتراˈ پرتغال، گفت: دستاوردهای بالقوه از همکاری ها در مقاطع دشوار مانند بروز بحران مالی بسیار گسترده است.

وی که برای شرکت در اولین همایش سالانه بانک مرکزی اروپا در پرتغال به سر می برد، افزود: اگر سیاست ها تنها از چشم انداز ملی بررسی شود، احتمالا با دنیایی روبرو خواهیم بود که توازن در آن کمتر و احتمال گسترش بی ثباتی مالی در آن افزایش می یابد.

لاگارد خاطرنشان کرد: این جهانی است که سطح رفاه به شدت در بسیاری از کشورهای آن کاهش می یابد و مخاطرات بروز این امر از بازارهای پیشرفته تا بازارهای نوظهور را در بر می گیرد.

رییس صندوق بین المللی پول گفت: بحران مالی نشان داد اقدام هماهنگ بین المللی می تواند مانع گسترش بحران به همه اقتصادها در سراسر جهان شود و در حالی که فضای بحرانی اقتصاد بهبود می یابد، نباید این درس ها را فراموش کرد.

ما به تلاشی منسجم و هماهنگ برای بررسی کارامدی سیاست های واکنشی، تبعات آنها و تاثیرشان در رفاه در سراسر جهان نیاز داریم که باید با ارتقای نظام های مالی نیز بررسی شود.

وی همچنین گفت: اقتصادهای پیشرفته می توانند با ارتباط روشن روند سیاست های پولی خود تنش را کاهش دهند.

وی با بررسی ارتباط موجود بین ثبات و تورم گفت: محیط فعلی منطقه یورو به ما به خوبی یاداوری می کند چطور ترازنامه ضعف می تواند توانایی بانک ها را برای حمایت از سرمایه گذاری و اعتبار محدود سازد و در نهایت به تورم کم یا معکوس منجر شود.

اروپام**9157 ** 1064
کد N303352