صبح امروز انجام شد؛

دیدار وزیر کشور با رییس مرکز پژوهش‌ها

مجلس

در این نشست که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، موضوعاتی چون قانون تقسیمات کشوری، قانون احزاب، قانون شوراها، قانون انتخابات، نحوه اداره شهرداریها و تهیه قانونNGO ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نحوه همکاری و تعامل مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کشور تعیین شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و سخنگوی وزارت کشور، صبح امروز (دوشنبه 5 خرداد ماه) با حضور در مرکز پژوهش های مجلس با کاظم جلالی رئیس این مرکز دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش ایلنا،در این نشست که با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شد، موضوعاتی چون قانون تقسیمات کشوری، قانون احزاب، قانون شوراها، قانون انتخابات، نحوه اداره شهرداریها و تهیه قانونNGO ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نحوه همکاری و تعامل مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت کشور تعیین شد.

کد N303306