تصاویری از انفجار خونین حمص

روز گذشته سه خودرو بمب گذاری شده در مناطق تحت کنترل دولت سوریه در شهر حمص منفجر شد که بنا بر آمار اولیه دست کم 50 کشته و زخمی بر جای گذاشت.

تصاویری از انفجار خونین حمصروز گذشته سه خودرو بمب گذاری شده در مناطق تحت کنترل دولت سوریه در شهر حمص منفجر شد که بنا بر آمار اولیه دست کم 50 کشته و زخمی بر جای گذاشت.

 

 

 

 

رویترز

52261

کد N303231