غضنفرآبادی در اخطار قانون اساسی مطرح کرد؛

مغایرت طرح واگذاری شبکه های ورزشی صدا و سیما با قانون اساسی

مجلس

ترتیب و خط مشی اداره سازمان صدا و سیما بر اساس قانون تعیین می شود از این رو نمی توان قوانین جدید را تصویب کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در اخطار قانون اساسی گفت: طرح واگذاری شبکه های ورزشی صدا و سیما با اصل 175 قانون اساسی مغایر است.

به گزارش ایلنا، موسی غضنفرآبادی در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی یک فوریت طرح واگذاری مدیریتی شبکه های ورزشی صدا و سیما در اخطار قانون اساسی با بیان اینکه این طرح با اصل 175 قانون مغایر است، گفت: ترتیب و خط مشی اداره سازمان صدا و سیما بر اساس قانون تعیین می شود از این رو نمی توان قوانین جدید را تصویب کرد.

محمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده، گفت:‌ هم اکنون در جلسه علنی یک فوریت طرح مذکور در حال بررسی است و براساس آیین نامه داخلی مجلس نمی توان در رابطه با فوریت اخطار داد، بنابراین این اخطار وارد نیست اما اگر فوریت در نشست علنی رأی آورد و در دستور کار قرار گرفت در زمان بررسی می توان اخطار داد.

کد N303033