با موافقت نمایندگان؛

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی تصویب شد

مجلس

در تبصره دوم این لایحه آمده است که رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحده پولی در اجرای مواد 20 و 21 الزامی است.

نمایندگان با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی با ماده واحده آن با 152 رأی موافق و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی مورخ نوزدهم نوامبر 1976 میلادی (28/8/1355 هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر 23 ماده ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون تودیع نماید.

همچنین تبصره 1 و 2 لایحه یاد شده به شرح زیر است:

تبصره 1 –به موجب بند 1 ماده 18 کنوانسیون، جزء های ت و ث بند 1 ماده 2 آن، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال نمی گردد.

تبصره 2 –رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری یا اصلاح کنوانسیون و بازنگری مقادیر تحدید و واحد محاسبه یا واحده پولی در اجرای مواد 20 و 21 الزامی است.

کد N303015