با رای نمایندگان؛

مجلس با عضویت ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی موافقت کرد

مجلس

به دولت اجازه داده می شود با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید.

نمایندگان در نشست علنی امروز با عضویت ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 5 خرداد) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی ICMMبا اصل این لایحه با 148 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده واحده لایحه مذکور آمده است که به دولت اجازه داده می شود با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به عهده دولت است.

در تبصره 1 این لایحه آمده است: اعمال بند ب ماده 18 اساسنامه در مورد جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 5 و 30 اساسنامه با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

در تبصره 2 تاکید شده است: در مورد جمهوری اسلامی ایران فرد جایگزین "نماینده ملی" موضوع بند 3 ماده 9 اساسنامه عبارت "حکومت شروع دولت" با توجه به متن انگلیسی آن "Legitimate" به عبارت "دولت مشروع" اصلاح می شود.

کد N303006