رئیس مجلس:

دولت باید در سال جاری تدوین برنامه ششم را نهایی کند

مجلس

در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش استفاده از منابع زیرزمینی در بودجه تاکید شده است اما اکنون فرصت و مجالی برای آن نیست که بتوانیم چنین اقدامی انجام دهیم و به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم گام بسیار بزرگی در این زمینه برداریم چون با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم.

رئیس مجلس گفت: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش استفاده از منابع زیرزمینی در بودجه تاکید شده است اما اکنون فرصت و مجالی برای آن نیست که بتوانیم چنین اقدامی انجام دهیم و به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم گام بسیار بزرگی در این زمینه برداریم چون با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی لاریجانی پس از افتتاح نمایشگاه آغاز عصر نفت، که به مناسبت 5 خرداد و سالروز کشف نفت در (مسجد سلیمان) که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم این گونه نمایشگاه‌ها پندی باشد که سابقه تاریخی و صنعتی در کشور بهتر فهم شود، و هم آن که اگر منابع بر اساس فناوری ملی استوار نباشد نگاه ریب آمیز دیگران می‌تواند این منابع را بر باد دهد و این نمایشگاه گوشه ای از این تفکر را به نمایش می گذارد.

وی افزود‌: همواره مسجد سلیمان به خاطر منابعی که داشت،مورد توجه بوده و امروز باید پس از صد سال بیشتر به آن توجه شود زیرا تاکنون بسیاری از منابع مصرف شده است و باید پیش از آن که این منابع به پایان برسد به آن توجه بیشتری شود.

رئیس مجلس ادامه داد: نفت، گاز و منابع انرژی از سرمایه‌های مهم کشور ماست و باید از این سرمایه درست استفاده کنیم و استفاده صحیح از این منابع این نیست که در آمد حاصل از آن را صرف بودجه جاری و عمومی کشور کنیم. ولی متاسفانه صقل بودجه کشور ما روی منافع نفتی و گازی است و سیاست‌های کلی کشور این است که از آن فاصله بگیریم و در بودجه جاری از فعالیت‌ها و سایر منابع استفاده شود و منابع زیرزمینی صرف سرمایه گذاری‌های جدید شود.

وی با بیان اینکه دولت‌ها رفتار نامناسبی در مواجهه با منابع زیرزمینی داشته اند، عنوان کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر کاهش استفاده از منابع زیرزمینی در بودجه تاکید شده است اما اکنون فرصت و مجالی برای آن نیست که بتوانیم چنین اقدامی انجام دهیم و به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم گام بسیار بزرگی در این زمینه برداریم چون با محدودیت‌های زیادی روبرو هستیم. اما این سمت‌گیری اکنون وجود دارد و در برنامه ششم توسعه باید سعی شود، که هر چه بیشتر این اقدام صورت گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که تدوین برنامه ششم چه زمانی به پایان می‌رسد، گفت: بحث‌ها و جلسات بررسی برنامه ششم در مرکز پژوهش‌ها انجام می‌شود و دولت باید در سال جاری تدوین آن را نهایی کند، تا مجلس بتوانند تا شهریور ماه و یا زودتر آن را تصویب کند.

کد N302952