موافقت مجلس با لایحه اصلاحات قانون الحاق ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا

مجلس

نمایندگان مجلس با لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 ( 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن با رعایت اصل 77 و 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می شود.

بر اساس این گزارش این لایحه با 160 رای موافق، 10 رای ممتنع و بدون مخالف با 210 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.