تصویب لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین ایران و کوبا

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا را تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دول جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کوبا به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بر این اساس طرف های متعاهد تعهد می کنند که بدون هر گونه تشریفاتی، خدمه کشتی را که با همراه داشتن مدرک شناسایی صادره طبق بند 2 این ماده وارد قلمرو طرف متعهد دیگر شده اند، ولی به دلیل بیماری، تصادف یا سایر موارد اضطراری خارج از کنترل خود نمی توانند طبق قوانین جاری در قلمرو هر طرف در تاریخ مقرر به قلمرو طرف متعاهد متبوع خود بازگردند، مجددا بپذیرند.

بر اساس این گزارش این لایحه با 158 رای موافق، یک رای مخالف و 8 رای ممتنع از 208 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.