موافقت نمایندگان با لایحه موافقت نامه ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درباره مالیات های بر درآمد و سرمایه را تصویب کردند.

براساس ماده واحده این لایحه موافقت نامه ای بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرط پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد داده می شود. براساس تبصره یک این لایحه هزینه های مالی موضوع بند 3 ماده 11 موافقت نامه مجوز کسب درآمد غیر قانوی از جمله ربا محسوب نمی شود. همچنین براساس تبصره 2 رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی در اجرای بند 2 تا 4 ماده 25 این لایحه الزامی است.

براساس این گزارش این لایحه با 165 رای موافق 3 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.