وزیر کشاورزی با مدیرکل فائو دیدار کرد/ رایزنی با همتایان اکوادوری و عمانی

سیاست خارجی

در حاشیه افتتاحیه هشتاد و دومین اجلاس کنفرانس سازمان جهانی بهداشت دام، حجتی وزیر جهاد کشاورزی با گراتیا نواسیلو مدیرکل سازمانی جهانی خوار و بار و کشاورزی و وزرای اکوادر و عمان بطور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار حجتی با مدیرکل فائو آخرین تحولات در اجرای برنامه ها و پروژه های مشترک فیمابین ایران و فائو مورد بررسی قرار گرفت. 

حجتی ضمن برشمردن اقدامات انجام شده در خصوص مبارزه با خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس اظهار امیدواری کرد که پروژه مشترک ایران با فائو در این رابطه در اسرع وقت اجرایی شود.

همچنین واسیلو گراسیانو ضمن تبریک به مناسبت ثبت نظام کشاورزی مبتی بر آب قنات به عنوان میراث مهم کشاورزی جهان بنام جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته اظهار امیدواری کرد در مهرماه سال جاری به کشورمان سفر نماید و مقدمات تاسیس مرکز منطقه ای آموزش کشاورزی فائو در ایران را با همکاری مقامات کشورمان فراهم سازد.

در دیدار دو جانبه وزیر کشاورزی اکوادر با حجتی وزیر جهاد کشاورزی راهکارهای توسعه همکاری دو کشور به ویژه در تجارت محصولات کشاورزی و نهادهای زراعی مورد بررسی قرار گرفت. 

در این ملاقات مقرر شد هیاتی از ایران به منظور تعیین جزئیات همکاریها در آینده نزدیک به اکوادور اعزام شود.

وزیر کشاورزی عمان در دیدار با حجتی از عزم خود به بازدید از ایران در اواخر خرداد ماه سال جاری در پاسخ به دعوت وزیر جهادکشاورزی خبر داد و اظهار امیدواری کرد در طول این سفر پایه های همکاری کشاورزی بین دو کشور بیش از پیش تحکیم شود.

حجتی در روز اول بازدید خود از فرانسه همچنین تعدادی از شرکتها  صاحبان صنایع کشاورزی و فعالان اقتصادی و فنی را در محل اقامت خود به حضور پذیرفت و از پروژه ها و یا طرحهای سرمایه گذاری این شرکتها در کشورمان آشنا شد و دستورات لازم را برای تسریع در پروژه های یاد شده صادر کرد.